Hà Nội phê duyệt quy hoạch 138 cụm công nghiệp đến năm 2020

quy hoạch 138 cụm công nghiệp
Hà Nội phê duyệt quy hoạch 138 cụm công nghiệp đến năm 2020

Trong đó, giai đoạn đến năm 2020 có 138 cụm công nghiệp, với diện tích khoảng 2.622,91ha (giữ nguyên, điều chỉnh, mở rộng, hoàn thiện 64 cụm công nghiệp; thành lập mới 52 cụm công nghiệp; cho tồn tại nhưng hạn chế phát triển 22 cụm công nghiệp). Giai đoạn từ năm 2021 đến 2030, xây mới 21 cụm công nghiệp, mở rộng 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 536ha.

Theo quy hoạch, phía Bắc bao gồm các quận, huyện: Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên, ưu tiên phát triển công nghiệp điện tử – công nghệ thông tin, công nghiệp vật liệu mới, sản xuất ô tô, hóa dược – mỹ phẩm… Phía Nam gồm huyện Thường Tín và Phú Xuyên, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sinh học phục vụ nông nghiệp, chế biến nông sản; phát triển công nghiệp hỗ trợ…

Phía Tây gồm Hòa Lạc, Xuân Mai, Miếu Môn, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sinh học, công nghệ điện tử, cơ khí chính xác, hóa dược – mỹ phẩm, công nghệ vật liệu mới, năng lượng mới, nano,… Tổng nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng dự kiến khoảng 49.425 tỷ đồng. Riêng giai đoạn đến năm 2020 khoảng 34.900 tỷ đồng.