Quảng Nam: Yêu cầu công bố quy hoạch khu du lịch tại Cù Lao Chàm

 Cù Lao Chàm
Yêu cầu công bố quy hoạch khu du lịch tại Cù Lao Chàm

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã yêu cầu công bố quy hoạch đối với diện tích 25,88 ha đã giao cho Công ty CP thương mại – du lịch – đầu tư Cù Lao Chàm làm chủ đầu tư tại Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP. Hội An).

Cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND TP. Hội An phải rà soát hồ sơ pháp lý đối với các công trình đầu tư xây dựng trên đảo Cù Lao Chàm đảm bảo đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Đối với các công trình xây dựng tại khu vực Bãi Bấc, phải đảm bảo không làm ảnh hưởng xấu đến sự phục hồi quần thể san hô, cỏ biển và hướng di chuyển trong phạm vi đẻ trứng của rùa biển.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu dự án không được ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm trong quá trình thi công và khai thác công trình.